quit Promotion Image
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική » Τα νέα μας » Διαγωνισμός Pillsbury: Ανακοίνωση!

Διαγωνισμός Pillsbury: Ανακοίνωση!

Αγαπητοί συμμετέχοντες στο διαγωνισμό της Pillsbury!

Καταρχήν, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό της Pillsbury, και στην κλήρωση για να κερδίσετε μια από τις 100 δωροεπιταγές αξίας 50€, για αγορές από τα καταστήματα Cook-Shop!

Ο διαγωνισμός μας έληξε στις 30 Ιουνίου 2013.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013, παρουσία Συμβολαιογράφου.

Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω e-mail, στο e-mail που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν επίσης στην ιστοσελίδα της Pillsbury (www.pillsbury.gr), 1-2 ημέρες αργότερα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακάτω θα βρείτε το τμήμα των Όρων του διαγωνισμού που αναφέρεται στην Κλήρωση και Απονομή των Δώρων.

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα Pillsbury Ελλάδας

 

Κλήρωση και Απονομή Δώρων

• Εκατό (100) άτομα θα αναδειχθούν μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου 2013 μεταξύ 4:00 μμ και 6:00 μμ, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Α. Μεταξά 6, στην Κάτω Κηφισιά, Αθήνα, (τηλ. επικοινωνίας 0030-210 8198000) μεταξύ όλων των έγκυρων αιτήσεων συμμετοχής που θα παραλάβει ο Διοργανωτής. Σε κάθε νικητή θα δοθεί δωροεπιταγή αξίας πενήντα (50) Ευρώ που εξαργυρώνεται στα καταστήματα Cook-Shop σε κουζινικά σκεύη. Ο νικητής κατά την παραλαβή του δώρου θα πρέπει να επιδεικνύει το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας.

• Τη διαδικασία της κλήρωσης θα επιβλέψει η Συμβολαιογράφος Αθηνών Νικολέττα Γυφτοπούλου- Ψύχα ή νόμιμος αναπληρωτής της, η οποία θα καταρτίσει σχετικό πρακτικό με τα ονόματα των νικητών.

• Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα, ώρα ή τόπο με προηγούμενη προ 24 ωρών ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα www.pillsbury.gr όπου θα υπάρχουν και οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής.

• Οι πιθανότητες ανάδειξης στην κλήρωση εξαρτώνται από τον αριθμό των έγκυρων αιτήσεων συμμετοχής. Τα δώρα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να αντικατασταθούν παρά μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει δώρο με άλλο ίσης ή παρόμοιας αξίας, εφ’ όσον κάποιο από τα προβλεπόμενα δώρα δεν είναι διαθέσιμο για οποιονδήποτε λόγο. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται, δεν επιδέχονται επιστροφής χρημάτων και δεν αντικαθίστανται με μετρητά ή άλλα δώρα. Ο Διοργανωτής και οι συνδεόμενες και θυγατρικές εταιρείες του δεν ευθύνονται για απώλεια, ευθύνη ή ζημίες που τυχόν θα προκύψουν από την αποδοχή ή χρήση του δώρου από τους νικητές. Σε κάθε νικητή αναλογεί ένα δώρο.

• Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τις 19 Ιουλίου 2013. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δεν ανταποκριθεί εντός δύο (2) εβδομάδων από τη σχετική ειδοποίηση, χάνει το δικαίωμα παραλαβής του δώρου του, για το οποίο θα επιλεγεί εναλλακτικός νικητής. Αλληλογραφία ή ενστάσεις προς το Διοργανωτή ή τον Συμβολαιογράφου δεν γίνονται δεκτές.

• Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα www.pillsbury.gr. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο νικητή που έχει διαθέσει τα αντίστοιχα στοιχεία. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών.

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στο Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του Internet. Έτσι ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

• Οι δωροεπιταγές θα αποσταλούν με κούριερ στους νικητές που ενημερώθηκαν και ανταποκρίθηκαν εντός 2 εβδομάδων από την ενημέρωσή τους παρέχοντας πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, το αργότερο έως 23 Αυγούστου 2013.

• Οι δωροεπιταγές δεν ισχύουν μαζί με άλλου είδους κουπόνια, προωθήσεις ή περιόδους εκπτώσεων στα καταστήματα Cook-Shop. Σε περιόδους εκπτώσεων, οι δωροεπιταγές εξαργυρώνονται με αγορές στην αρχική τιμή των ειδών.

• Κάθε δωροεπιταγή ισχύει αποκλειστικά για πλήρη εξαργύρωση και δεν διαχωρίζεται σε μικρότερα ποσά για μελλοντικές αγορές.

• Οι νικητές βαρύνονται με οποιονδήποτε ισχύοντα φόρο ή τέλος που συνδέεται με την λήψη του δώρου. Εφ’ όσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, κάθε παρεπόμενο κόστος βαρύνει τον νικητή.

• Σε περίπτωση νοθείας του διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο, ή εάν καταστεί αδύνατο να διενεργηθεί ο διαγωνισμός κατά το ευλόγως προσδόκιμο για οποιονδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιήσει, αναστείλει, διακόψει ή ακυρώσει τον διαγωνισμό κατά το δοκούν, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

• Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους νικητές στοιχεία αποδεικτικά της ταυτότητας, της ηλικίας και του τόπου διαμονής τους προκειμένου να παραλάβουν το δώρο.

• Ο Διοργανωτής, τα πρακτορεία διαφήμισης και προώθησής του, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, εκπρόσωποι και προστηθέντες αυτού δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των νικητών για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή ευθύνη έναντι προσώπων ή ιδιοκτησίας, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, που απορρέουν από την αποδοχή ή χρήση του δώρου ή την συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Οποιαδήποτε απαίτηση, απόφαση και κρίση θα περιοριστεί στα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που συνδέονται με την συμμετοχή στην κλήρωση, αποκλειομένων απολύτως των αμοιβών δικηγόρου. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τροποποιήσει, ακυρώσει ή αναστείλει την κλήρωση εν όλω ή εν μέρει σε περίπτωση που η διεκπεραίωση, ασφάλεια, δικαιοσύνη ή σωστή διεξαγωγή της αλλοιωθεί ή παρεμποδιστεί λόγω ηλεκτρονικού ιού, μη εξουσιοδοτημένης ανθρώπινης παρέμβασης, ηλεκτρονικού σφάλματος ή άλλων αιτιών πέραν του εύλογου ελέγχου του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής και τα πρακτορεία διεξαγωγής της κλήρωσης και διαφήμισης δεν ευθύνονται για οποιουδήποτε είδους δυσλειτουργίες τεχνικές, υλισμικού, λογισμικού, για απώλεια ή μη διαθεσιμότητα σύνδεσης δικτύου, για απάτη, ελλιπείς, αλλοιωμένες ή όψιμες αποστολές, είτε οφείλονται στο Διοργανωτή, στους συμμετέχοντες ή σε οποιοδήποτε τμήμα εξοπλισμού ή προγράμματος ή σε τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα που μπορεί να προκύψει κατά την επεξεργασία των αιτήσεων συμμετοχής και να περιορίσει την δυνατότητα του συμμετέχοντος να συμμετάσχει στην κλήρωση. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει σε συμμετέχοντα να συμμετάσχει στην κλήρωση ή να κερδίσει κάποιο δώρο εάν, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, αποφασίσει ότι ο συμμετέχων προσπαθεί να υπονομεύσει την νόμιμη λειτουργία της κλήρωσης μέσω νοθείας, εξαπάτησης ή άλλων αθέμιτων πρακτικών (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αυτοματοποιημένων προγραμμάτων άμεσης συμμετοχής) ή επιδιώκει να ενοχλήσει, κακοποιήσει ή απειλήσει άλλους συμμετέχοντες ή τους εκπροσώπους του Διοργανωτή.

• Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι ήδη στη συμβολαιογράφο Νικολέττα Γυφτοπούλου- Ψύχα, οδός Μαυροκορδάτου, αριθμός 9 (7ος όροφος) και ακριβές αντίγραφό τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.pillsbury.gr.

• Αρμόδια για τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

• Το Pillsbury και οι συνδεόμενες λέξεις και σχέδια αποτελούν σήματα της General Mills, Inc. © 2013.

 

© 2017 General Mills